ปกห้องประชุมเล็ก1
Untitled-2
Untitled-1
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

434292823_825858852918225_504047913328008112_n
434329801_825857022918408_4738331515950683387_n
434204933_825219172982193_836939674254445282_n
434317031_825219469648830_856081585167876507_n
LINE_ALBUM_01-04-67 เข้าแถวดำเนินกิจกรรมเขตสุจริต_240401_3
LINE_ALBUM_01-04-67 เข้าแถวดำเนินกิจกรรมเขตสุจริต_240401_11
LINE_ALBUM_01-04-67 เข้าแถวดำเนินกิจกรรมเขตสุจริต_240401_29
LINE_ALBUM_01-04-67 เข้าแถวดำเนินกิจกรรมเขตสุจริต_240401_31
434167063_824543309716446_1296682541833905807_n
434353006_824543266383117_180153033891685411_n
434368002_824543569716420_1838966337746444743_n
LINE_ALBUM_28-03-67 ประกวดเรียงความสมเด็จพระเทพฯ_240401_13
LINE_ALBUM_28-03-67 ประกวดเรียงความสมเด็จพระเทพฯ_240401_14
LINE_ALBUM_28-03-67 ประกวดเรียงความสมเด็จพระเทพฯ_240401_18
433050390_973278281155329_4238340463734660401_n
434314473_973278511155306_8286493157314192634_n
LINE_ALBUM_ประชุมเชิงปฏิบัติการการรับสมัครสมาชิ_240320_1
LINE_ALBUM_ประชุมเชิงปฏิบัติการการรับสมัครสมาชิ_240320_6
LINE_ALBUM_การประชุม ผู้รับผิดชอบสภานักเรียนรุ่_240320_2
LINE_ALBUM_การประชุม ผู้รับผิดชอบสภานักเรียนรุ่_240320_3
LINE_ALBUM_การประชุม ผู้รับผิดชอบสภานักเรียนรุ่_240320_7
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Shadow
ป้ายชื่อเว็บ ผอ2
ป้ายชื่อเว็บ
ป้ายชื่อเว็บ รองศรรี1

ประชาสัมพันธ์ - กลุ่มส่งเสริมฯ

กิจกรรม รวมพลังสร้างสรรค์ สร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ.2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ...

ต้อนรับ คณะนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

วันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ.2567 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้...

กิจกรรมกลุ่มภารกิจ