ปกห้องประชุมเล็ก1
Untitled-2
Untitled-1
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

กลุ่มกฎหมายและคดี

ป้ายชื่อเว็บ ผอ2
ป้ายชื่อเว็บ
ป้ายชื่อเว็บ รองศรรี1
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
LINE_ALBUM_ประชุมสัมมนาเรื่องกฎหมายการศึกษาและก
LINE_ALBUM_ลงพื้นที่เฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ย_0
LINE_ALBUM_ลงพื้นที่เฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ย_1
LINE_ALBUM_เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รับชันส_2
LINE_ALBUM_ประชุมสัมมนาเรื่องกฎหมายการศึกษาและก
LINE_ALBUM_ประชุมสัมมนาเรื่องกฎหมายการศึกษาและก_1
LINE_ALBUM_ประชุมสัมมนาเรื่องกฎหมายการศึกษาและก_2
LINE_ALBUM_ประชุมสัมมนาเรื่องกฎหมายการศึกษาและก_3
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Shadow

ประชาสัมพันธ์ - กลุ่มกฎหมายและคดี

กิจกรรม รวมพลังสร้างสรรค์ สร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ.2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ...

ต้อนรับ คณะนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

วันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ.2567 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้...