แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ


แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี