ปกห้องประชุมเล็ก1
Untitled-2
Untitled-1
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ป้ายชื่อเว็บ ผอ2
ป้ายชื่อเว็บ
ป้ายชื่อเว็บ รองศรรี1
LINE_ALBUM_อบรมการพัฒนาสมรรถนะการเงินบัญชีและพั
LINE_ALBUM_อบรมการพัฒนาสมรรถนะการเงินบัญชีและพั_0
LINE_ALBUM_ประชุมเตรียมรับการตรวจสอบจำสำนักงานต_2
LINE_ALBUM_ประชุมเตรียมรับการตรวจสอบจำสำนักงานต
LINE_ALBUM_อบรมการพัฒนาสมรรถนะการเงินบัญชีและพั_2
LINE_ALBUM__230201_20
LINE_ALBUM__230201_11
LINE_ALBUM__230201_13
LINE_ALBUM__230201_14
LINE_ALBUM__230201_18
LINE_ALBUM_รับชมพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่40-2565_230201_0
LINE_ALBUM__230201_4
LINE_ALBUM_อบรมการพัฒนาสมรรถนะการเงินบัญชีและพั_1
LINE_ALBUM_ประชุมเตรียมรับการตรวจเงินแผ่นดินรุ่
LINE_ALBUM_ประชุมเตรียมรับการตรวจเงินแผ่นดินรุ่_0
LINE_ALBUM_ประชุมเตรียมรับการตรวจสอบจำสำนักงานต_0
LINE_ALBUM_ประชุมเตรียมรับการตรวจสอบจำสำนักงานต_1
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Shadow

ประชาสัมพันธ์ - กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ดำเนินกิจกรรม รวมพลังสร้างสรรค์ สร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 สำนักงานเขตพื้นที่การ...

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการของสํานักงานเขต ประจําปีงบประมาณ 2566

วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้...

ประกาศ - การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ – การจัดซื้อจัดจ้าง

ITA-O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการซื้อจัดจ้างหรือก...

เอกสารเผยแพร่