ปกห้องประชุมเล็ก1
Untitled-2
Untitled-1
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ป้ายชื่อเว็บ ผอ2
ป้ายชื่อเว็บ
ป้ายชื่อเว็บ รองศรรี1

ประชาสัมพันธ์ - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ดำเนินกิจกรรม รวมพลังสร้างสรรค์ สร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 สำนักงานเขตพื้นที่การ...

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการของสํานักงานเขต ประจําปีงบประมาณ 2566

วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้...

รางวัล - โรงเรียนในสังกัด

326939229_542652874282096_7427625020498136240_n
326514285_1635909906866970_6297516823048327426_n
กตบ ห้องสอนศึกษา
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Shadow