ติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน

ที่อยู่ 1/17 อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58000

เบอร์ติดต่อ : 052-049655

อีเมล์ spmspmmhs@gmail.com

เว็บไซต์ https://secondarymhs.go.th/