รับฟังรายการพฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 21/2567

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการส […]

Admin Spm

24 พฤษภาคม 2024

Admin Spm

24 พฤษภาคม 2024

Admin Spm

21 พฤษภาคม 2024

รับฟังรายการพฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 20/2567

วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู […]

Admin Spm

21 พฤษภาคม 2024

กิจกรรม รวมพลังสร้างสรรค์ สร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศ […]

Admin Spm

15 พฤษภาคม 2024

รับฟังรายการพฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 19/2567

วันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้ […]

Admin Spm

15 พฤษภาคม 2024

รับฟังรายการพฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 18/2567

วันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้ […]

Admin Spm

8 พฤษภาคม 2024

กิจกรรม รวมพลังสร้างสรรค์ สร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ.2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ […]

Admin Spm

29 เมษายน 2024

Admin Spm

29 เมษายน 2024

ติดตามรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประเมินสถานการณ์เป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) วันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ.2567

วันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. นางจินดา […]

Admin Spm

26 เมษายน 2024
1 2 6