วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ดำเนินกิจกรรม รวมพลังสร้างสรรค์ สร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 สำนักงานเขตพื้นที่การ […]

Admin Spm

6 พฤศจิกายน 2023

เข้าร่วมรับชม รับฟังรายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผ […]

Admin Spm

2 พฤศจิกายน 2023

Admin Spm

1 พฤศจิกายน 2023

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการของสํานักงานเขต ประจําปีงบประมาณ 2566

วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้ […]

Admin Spm

1 พฤศจิกายน 2023

Admin Spm

18 ตุลาคม 2023

Admin Spm

5 กรกฎาคม 2023

Thitikarn Chaipook

6 พฤษภาคม 2023

Thitikarn Chaipook

6 พฤษภาคม 2023