วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมรวมพลังสร้างสรรค์ สร้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต นำโดยดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอนรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน นายวีระ พุ่มไม้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ผู้อำนวยการกลุ่มงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างสำนักงานเขตพื้นที่ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมทั้งการแจ้งข้อราชการจากรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอนและผู้อำนวยการกลุ่มงาน ณ บริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน