วันอังคาร ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
เวลา ๐๘.๓๐ น. พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมในพิธี ณ หอประชุมเสรี พิทักษ์ (สหกรณ์ออมทรัพย์ครู แม่ฮ่องสอน จำกัด) ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ในการนี้ นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว