วันที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ นายกัณตินันท์ บุศแดง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมเดินทางไปให้ขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนได้รับความยากลำบากจากบ้านที่ประสบเหตุอัคคีภัย เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งในวันดังกล่าวได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่พักอาศัย ของนางสาวพัชริยา เมธาสิริพร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 นักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ตั้งอยู่ที่บ้านไม้ลัน หมู่ที่ 7 ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากการสอบถามผู้ปกครองนักเรียน ทราบสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ คือไฟฟ้าลัดวงจร แต่ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุไม่มีผู้ใดอยู่ภายในบ้าน จึงไม่มีผู้ที่รับบาดเจ็บและเสียชีวิตแต่อย่างใด