วันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566 นายทองเลื่อน บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ได้ต้อนรับ นายเทวัน พอใจ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมด้วยคณะ ที่ได้เดินทางมาแสดงความยิน และมอบช่อดอกไม้ ให้แก่นางศรีสุดา พุทธรักษา รอง ผอ. สพม.แม่ฮ่องสอน และนางสาววรินทร ปัดกอง รอง ผอ. สพม.แม่ฮ่องสอน ที่ได้มาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน