วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ต้อนรับ นางวรรษมน หน่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน​ราชประชา​นุ​เคราะห์​ 59​ จังหวัด​แม่ฮ่องสอน​ พร้อมคณะ ได้เดินทางมาแสดงความยินดี และมอบช่อดอกไม้ ให้กับดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน