วันที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 นายทองเลื่อน บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาววรินทร ปัดกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และเจ้าหน้าที่ เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ที่ประสบอัคคีภัย ณ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน