เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ตามรายละเอียดดังแนบ

person-mhs64