วันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566 นายทองเลื่อน บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน นางศรีสุดา พุทธรักษา รอง ผอ. สพม.แม่ฮ่องสอน และนางสาววรินทร ปัดกอง รอง ผอ. สพม.แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมรับชมและรับฟัง รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 19/2566 เพื่อรับฟังชี้แจงข้อราชการ แนวทางการเตรียมความก่อนการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 โดยมีท่าน ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการชี้แจงข้อราชการ ในครั้งนี้ ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน