วันที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2567 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ได้เข้าร่วมค่ายแกนนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จัดโดยงานแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนและสารวัตรนักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน