วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นายทองเลื่อน บุญเพ็ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน นายชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศึกษาแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมการประชุม คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 6 โดยมีนางพุฒชาด จันทร์คำ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน