วันที่ 10-11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566 นายทองเลื่อน บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน นางศรีสุดา พุทธรักษา รอง ผอ. สพม.แม่ฮ่องสอน และนางสาววรินทร ปัดกอง รอง ผอ. สพม.แม่ฮ่องสอน ได้ทางไปเข้าพบ นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายศรัญยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อหารือข้อราชการ และรับฟังแนวทางในการดำเนินการบริหาร การจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องรับรองศากลาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน