วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดสอบสมรรถนะผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รุ่นที่ 5) โดยมีพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้แนวคิด ลดภาระ เรียนดี มีความสุข ระหว่างวันที่20 – 22 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานีกรุงเทพมหานคร