ปกห้องประชุมเล็ก1
Untitled-2
Untitled-1
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานฯ

obec-content-center-840x560
S__33046624
12
434391794_825914449579332_2664870370964853740_n
434321249_825345966302847_4489615956638058861_n
งดเผา V.2
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Shadow

กิจกรรมสำนักงาน | สพม.แม่ฮ่องสอน

ประกาศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ป้ายชื่อเว็บ ผอ2
ป้ายชื่อเว็บ
ป้ายชื่อเว็บ รองศรรี1

เผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ

1. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
     1.1 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
2. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
     2.1 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
3. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
     3.1 ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปี 2567
4. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
     4.1 ปีงบประมาณ 2567
5. บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ
     1.1 ปีงบประมาณ 2566
2. รายงานกำกับ ติดตาม การดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
     2.1 ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน
3. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     3.1 ปีงบประมาณ 2566
     3.2 ปีงบประมาณ 2565
1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     1.1 ประจำปีงบประมาณ 2565
     1.2 ประจำปีงบประมาณ 2566
2. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     2.1 ประจำปีงบประมาณ 2565
     2.2 ประจำปีงบประมาณ 2566
3. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     3.1 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566
4. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ
     4.1 รายงานผลของปีงบประมาณ 2565
     4.2 รายงานผลของปีงบประมาณ 2566
5.แผนการบริการและพัฒนาทรักยากรบุคคล
      5.1 แผนการบริการและพัฒนาทรักยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567
1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ
     1.1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 
     1.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566
     1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567
2. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     2.1 ประจำปีงบประมาณ 2565
     2.2 ประจำปีงบประมาณ 2566
     2.3 ประจำปีงบประมาณ 2567
3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ 
     3.1 ข้อมูลสรุปผลปีงบประมาณรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ​ 2566
     3.2 ข้อมูลสรุปผลปีงบประมาณรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ​ 2567
4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
     4.1 ประจำปีงบประมาณ 2564
     4.2 ประจำปีงบประมาณ 2565
     4.3 ประจำปีงบประมาณ 2566
1. แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 
     1.1 ปีงบประมาณ 2565
     1.2 ปีงบประมาณ 2566
     1.3 ปีงบประมาณ 2567
2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
     2.1 ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน
3. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี
     3.1 ปีงบประมาณ 2566

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

Qr Code : แบบวัดการรับรู้ EIT
สพม.แม่ฮ่องสอน

แนะนำ สพม.แม่ฮ่องสอน

ประชาสัมพันธ์ : การสอบแข่งขัน "ครูผู้ช่วย" ประจำปี 2567

441412622_851147373722706_186762379352947302_n

กิจกรรม อ.ก.ค.ศ.

No posts found.
ฉบับที่ 123
ฉบับที่ 124
ฉบับที่ 125
ฉบับที่ 126
ฉบับที่ 127
ฉบับที่ 128
ฉบับที่ 129
ฉบับที่ 130
ฉบับที่ 131
ฉบับที่ 132
ฉบับที่ 133
ฉบับที่ 134
ฉบับที่ 135
ฉบับที่ 136
ฉบับที่ 137
ฉบับที่ 138
ฉบับที่ 139
ฉบับที่ 140
ฉบับที่ 141
ฉบับที่ 142
ฉบับที่ 143
ฉบับที่ 144
ฉบับที่ 145
ฉบับที่ 146
ฉบับที่ 147
ฉบับที่ 148
ฉบับที่ 149
ฉบับที่ 150
ฉบับที่ 151
ฉบับที่ 152
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow
34E74DA9-D969-4864-999E-CD65051AC66D
9A43886D-4367-4ED3-A28D-DB72E8F3F90F
S__210223108
S__210370580
S__210468927
previous arrow
next arrow

รับชมรายการพุธเช้า "ข่าว สพฐ."

No posts found.

การดำเนินการ "พาน้องกลับมาเรียน"

No posts found.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.