วันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน และนางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ร่วมแสดงความยินดี และมอบช่อดอกไม้ให้กับผู้อำนวยการ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 และรองผู้อำนวยการ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1