วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 นายทองเลื่อน บุญเพ็ง รอง ผอ.สพม.แม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทน ผอ.สพม.แม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นางกัญจนพร โชติอัครฐิติกุล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระอุปถัมภ์ ร่วมกับประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำโดยนางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ ,นายณรงค์พัชญ์ นาคทรัพย์ นายอำเภอขุนยม ,นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้ได้รับทุนฯ และตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนขุนยวมวิทยา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน