วันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2566 นายทองเลื่อน บุญเพ็ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ ดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม รับชมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 2/2566 เพื่อรับทราบข้อราชการและแนวปฏิบัติของ สพฐ. เรื่อง วันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี 2566 และความปลอดภัยของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยท่าน ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน