วันที่ 16 ธันวาคม 2566 เวลา นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรม “109 ปี วิ่งประเพณี HONGSONSUKSA RUN 2023” ชิงถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึก คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครัังนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์ “บุญชู ตรีทอง” โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ