วันที่ 23 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในโอกาส “วันปิยมหาราช” วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพสกนิกรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกหมู่เหล่าร่วมในพิธี พร้อมทั้งเข้าวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในนามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน