วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน และ นายณัฐวุฒิ วุฒิลักษณ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (อกศจ.พัฒนาการศึกษา) ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน