วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว โดยมีพระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู นำพระสงฆ์และสามเณรออกรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชน
ในการนี้นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้กลุ่มการเงินและสินทรัพย์และหน่วยตรวจสอบภายในเป็นตัวแทนสพม.แม่ฮ่องสอนเข้าร่วมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ ณ วัดพระธาตุดอยกองมู ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน