วันที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางสาววรินทร ปัดกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ที่บริเวณลานกิจกรรมข้างลำน้ำแม่ฮ่องสอน (ขัวเผือก) ณ บูธหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมจัดกิจกรรมด้วย ในการนี้ นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พ่อแม่ผู้ปกครอง เด็กและเยาวชน ร่วมกิจกรรม