วันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นายทองเลื่อน บุญเพ็ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรม “108 ปี ห้องสอนศึกษา มินิมาราธอน 2022” ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม ร่วมกับผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู นักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ผู้ทรงวุฒิ และหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานกิจกรรม ในครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์ “บุญชู ตรีทอง” โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ