วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 2566 ของโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมทั้งได้กล่าวให้คำอวยพรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ และมอบของขวัญปีใหม่ กับนักเรียนที่จับฉลากได้ โดยมีคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ