วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางกัญจนพร โชติอัครฐิติกุ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ กลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมเกล้าฯ รับพระราชทานปลากระตักแห้ง ปลาทูเค็มและอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนจากโครงการส่วนพระองค์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีพลเรือโทสุระศักดิ์ สิงขรวัฒน์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา”