วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการจัดนิทรรศการการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร“แต้มแสงดาวที่ปลายดอย” ประจำปีการศึกษา 2566 จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 และชมรมนักจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูง ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2567 โดยมีว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก