รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wAXsC-T6rVzsc6vIJvB4Glu9Zwc46mG5/edit?usp=sharing&ouid=118092084443208044793&rtpof=true&sd=true