วันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2567 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน นางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ เป็นประธานในการรับรายงานตัว ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ที่ขอใช้บัญชีจากต่างเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 7 อัตรา พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทในการปฏิบัติงาน และประดับอินทรธนูให้แก่ครูผู้ช่วยที่เข้ารับรายงานตัว ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน