วันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายทองเลื่อน บุญเพ็ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานอำนวยการ รับชม พุธเช้าข่าว สพฐ ครั้งที่ 36/2565 เพื่อรับฟังนโยบายและการแจ้งข้อมูลต่างๆจากทาง สพฐ