รับชมรายการพฤหัสเช้า "ข่าว สพฐ."

รับฟังรายการพฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 21/2567

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการส...

รับฟังรายการพฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 20/2567

วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู...

รับฟังรายการพฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 19/2567

วันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้...

รับฟังรายการพฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 18/2567

วันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้...

รับฟังรายการพฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 17/2567

วันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ.2567 นางจินดา สินวีรุทัย นัก...