วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นางสาววรินทร ปัดกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2567 ในระยะเวลา 1 ปี โดยนายอนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 15 เป็นประธานกรรมการและมีนายสุชน วิเชียรสรรค์ อดีตผอ.สพม.เชียงใหม่ เป็นกรรมการ, นายพรชัย จันทะสาร รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 เป็นกรรมการและเลขานุการ และนางสาวพรรณี จันทร์แก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีรองผอ.สพท.ผู้เข้ารับการประเมิน จำนวน 5 ราย ณ ห้องประชุมไร่ส้ม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่