วันที่ 26 พฤษภาคม 2567 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ได้กล่าวมอบโอวาทและมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Care by YC) ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน