วันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาววรินทร ปัดกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 39 “แม่ฮ่องสอนเกมส์ 2023” โดยมี นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 39 “แม่ฮ่องสอนเกมส์” พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนทั้ง 15 จังหวัดภาคเหนือ ตลอดจนคณะผู้บริหาร นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธีเปิดด้วยการแสดงศิลปะวัฒนรรมของชาวไทยใหญ่ และวิถีชีวิตกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ สนามกีฬากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน