วันที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2567 โดยมีนายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยศาล ทหาร อัยการ ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธี ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน