วันที่ 20 มิถุนายน 2567 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักเรียนแกนนำ” ในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ โดยดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมด้วยนางสาววรินทร ปัดกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน โดยการอบรมในครั้งนี้เป็นแนวทางหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวต้องการฝึกภาวะผู้นำให้แก่นักเรียนแกนนำ เพื่อไปเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ณ ห้องประชุมอาคารเอราวัณ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม