วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งที่ 1 ในรอบ 6 เดือนแรกของนายอภินันท์ อุทัยแสนปรีดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม ซึ่งมีคณะกรรมการที่ร่วมประเมินฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วยนายวิเชียร ชูเกียรติ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และนายสุทัศน์ เอี่ยมแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบเมยวิทยาคม เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.แม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมอาคารไอยรา โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม