วันที่ 24 มิถุนายน 2567 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางสาววรินทร ปัดกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน, คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตฯ, ผู้ทรงคุณวุฒิ และกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 5/2567 เพื่อหารือ และชี้แจ้งข้อราชการต่างๆ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน