วันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566 นายทองเลื่อน บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน นางศรีสุดา พุทธรักษา รอง ผอ. สพม.แม่ฮ่องสอน และนางสาววรินทร ปัดกอง รอง ผอ. สพม.แม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณา ตำแหน่งว่าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี พ.ศ.2566 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 8 โรงเรียน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน