วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางสาววรินทร ปัดกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน, นางสาววรรณวลี สุดสนิท นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูบรรจุใหม่ และการให้ความรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2567 ครั้งที่ 1/2567 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน