ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน

เรื่อง เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียม ในวันรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2566