ประกาศ : อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และรับโอนย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุ ตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38(2)