วันที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2567 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38 ค.(2) ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 5 ราย พร้อมทั้งมอบโอวาทหลักการปฏิบัติตนในการเป็นข้าราชการ ณ ห้องผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน