วันศุกร์ ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ วัดพระธาตุดอยกองมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน นวมินทรมหาราช โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธี

ในการนี้ นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผอ.สพม.แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นางศรีสุดา พุทธรักษา รอง ผอ.สพม.แม่ฮ่องสอน นางกัญจนพร โชติอัครฐิติกุล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ. กลุ่มบริหารงานทั่วไป และพนักงาน ลูกจ้าง ใน สพม.แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรม

เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมเสรี พิทักษ์ (สหกรณ์ออมทรัพย์ครู แม่ฮ่องสอน จำกัด)

นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการสังกัดกระทรวงต่าง ๆ ประกอบพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

ในการนี้ นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผอ.สพม.มส. ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แล้ววางพวงมาลาในนามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน โดยมีนางศรีสุดา พุทธรักษา รอง ผอ.สพม.แม่ฮ่องสอน นางกัญจนพร โชติอัครฐิติกุล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ. กลุ่มบริหารงานทั่วไป และพนักงาน ลูกจ้าง ใน สพม.แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว